Kayıtlar

LONCA:KORPORASYON NEDİR? Tez Yazarı : Dr. AHMET ZEKİ İZGÖER
(DR. AHMET ZEKİ İZGÖER)  MAKALENİN SUNUMU: Tarihî olay veya kurumlar bir anda hemen ortaya çıkmazlar. Bunların doğuşu, hazırlanışı ve gelişimi belli bir süreyi gerektirir. Dolayısıyla bir olay veya kurum kısa, orta ve uzun vadelerde ele alınıp yorumlanabilirler. Ortaçağ Avrupası'nın önemli ve örnek kuruluşlarından biri olan korporasyonlar da (bizde loncalar) kaynağı, hareket noktası, gelişimi ve faaliyetleri bakımından sonraki yüzyıllarda Batı ve Doğu dünyalarında meydana gelen "toplam kalite"nin genel anlamda ilk proto-tiplerini meydana getirmektedirler. Bu bakımdan "toplam kalite"nin ilk tezahürlerini "uzun vade"de değerlendirerek Avrupa tarihi bakımından Ortaçağlara kadar götürebilmek mümkün görünmektedir. Üretim faaliyetlerini disiplinli bir tarzda yürütmek amacıyla kurulmuş olan korporasyonlar, tüm Ortaçağ boyunca Batı dünyasına egemen olmuş kapalı bir meslekî kuruluştur. Hürriyet ve bağ…

Is God A Mathematician? - Fractal Geometry of Nature

Resim

Bülent Ecevit 1978'te Türkiye'nin ABD ambargosuna tepkisini anlatıyor

Resim

The 20 MOST REALISTIC GRAPHICS Games Upcoming 2017 & 2018 | PS4 Xbox One PC

Resim

The back of Industrial engineers

Resim

http://ergocenferit.byethost18.com/ana-sayfa/